Siirry sisältöön
Ota yhteyttä

Palvelut

Psykoterapia

On tärkeää tutustua oman elämän tärkeimpään ihmiseen, omaan itseen. Psykoterapeuttisessa työskentelyssä on mahdollista yhdessä psykoterapeutin kanssa tarkastella omaa elämäänsä, mennyttä ja nykyisyyttä sekä suunnata katsetta tulevaan. Kokemuksien läpikäynti, oivallusten syntyminen ja omien voimien ja minän vahvistuminen auttavat löytämään omannäköisen elämän, joka tuntuu merkitykselliseltä.  Liian usein asetamme etusijalle muut ihmiset ja asiat. Psykoterapia on sijoitus omaan ainutlaatuiseen elämään.

Psykoterapeuttista työskentelyä voidaan toteuttaa muutamalla tapaamiskerralla tai pidemmällä työskentelyllä. Mikäli psykoterapian tarve on pidempiaikaista ja asiakas on alle 65-vuotias (ei eläkkeellä), on psykoterapia mahdollista toteuttaa Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana. Kunkin työskentelyjakson alussa mietitään, millaisiin asioihin työskentelyä olisi hyvä kohdentaa ja millaisesta työskentelystä olisi eniten apua. Psykoterapiassa kohtaa kaksi asiantuntijaa: asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja minulla on asiantuntemusta psykologiasta ja psykoterapiasta.

Viitekehyksenä työskentelyssäni ovat ratkaisukeskeisyys ja integratiivisuus.

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa lähtökohtana on jokaisen asiakkaan ainutlaatuisuus, Olipa tilanne millainen tahansa, jokaisella ihmisellä on olemassa luontaiset vahvuudet ja voimavarat. Psykoterapiassa tuetaan yhteyksien rakentumista omiin voimavaroihin. Vaikka joskus saattaa tuntua, että elämä polkee paikallaan, muutos on elämässä jatkuvaa. On tärkeää tunnistaa pienetkin poikkeukset, muutokset siemenet, jotka kertovat muutoksesta. Usein pieni muutos aloittaa suuremman muutoksen elämässä. Työskentelyssä määritellään tavoitteet, joiden suuntaan pyritään etenemään.

Integratiivisessa psykoterapiassa pyritään huomioimaan asiakkaan yksilölliset terapiatyöskentelyyn liittyvät tarpeet. Tähän pyritään mm. painottamalla hyvää yhteistyösuhdetta ja neuvottelemalla asiakkaan kanssa tavoitteista ja sopivista työskentelytavoista. Integratiivisessa psykoterapiassa ollaan avoimia ja joustavia suhteessa eri teoriasuuntauksiin ja työskentelytapoihin.

Hinta:
Ks.yst. Terveystalo.com/hinnasto

Työnohjaus ja konsultaatio

Tarjoamani työnohjaus liittyy pääsääntöisesti asiakkaiden kanssa tehtävään terapeuttiseen työskentelyyn. Työnohjauksessa on mahdollisuus saada tukea työssä jaksamiseen ja työntekijänä kehittymiseen. Työnohjauksessa voidaan työskentelyä kohdistaa esimerkiksi terapiaistunnon sisältöön, terapeutin käyttämien strategioiden sekä interventioiden tutkimiseen tai terapiaprosessin ja -suhteen herättämien ajatusten tutkimiseen.

Työnohjaus toteutuu tavallisimmin säännöllisesti toteutuvina tapaamisina, esim. kerran kuukaudessa. Työnohjaus voi myöskin olla kertaluonteisesti toteutuvaa, esim. psykososiaaliseen kriisityöhön liittyvän jälkipuinnin läpikäyminen työnohjauksellisesti tai pidempään jatkuneen psykososiaalisen kriisityön jakson päättyessä.

Konsultaatiot ovat pääsääntöisesti kertaluonteisia keskusteluita, joissa keskitytään tiettyyn ongelmatilanteeseen tai aiheeseen, josta toivotaan enemmän tietoa.

Hinnasto:
Ks.yst. Terveystalo.com/hinnasto

Koulutukset
Koulutukset on mahdollista kohdentaa isommille tai pienemmille ryhmille, koulutusten pituus ( 1t-2pv). Koulutuksissani yhdistyvät tutkimuksiin ja käytännön kokemukseen liittyvä tieto. Olen pitänyt koulutuksia:

  • Parisuhdeväkivallasta
    • Esim. Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, Kohti ehyttä elämää – uuden tarinan rakentuminen väkivaltaa kokeneen elämässä, Psykoterapeuttinen työskentely parisuhdeväkivaltaa kokeneen kanssa

Hinnasto:
Koulutus……………….hinta neuvotellaan kustakin koulutuksesta erikseen