Siirry sisältöön
Ota yhteyttä

Etusivu

Minä

Olen toiminut psykologina yli 30 vuoden ajan. Aloitin 18-vuotiaana psykologian opinnot Jyväskylän yliopistossa ja olen edelleen innostunut ja kiinnostunut valitsemastani alasta. Olen työskennellyt urani aikana niin lasten kuin aikuistenkin kanssa. Psykoterapia-työskentelyn lisäksi olen toiminut psykososiaalisessa kriisityössä, erilaisissa työryhmissä sekä pitänyt erilaisia koulutuksia. Olen kuulunut vuodesta 2006 alkaen SPR:n psykologien valtakunnalliseen valmiusryhmään.

Psykologi vuonna 1988

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti vuonna 2004

Terveyspsykologian erikoispsykologiksi (PsL) vuonna 2013, (Lisensiaatintyö, Helsingin yliopisto: Kaltoinkohtelun tuhovoima. Uhrin kokemuksia parisuhteessa.)

Psykoterapian erikoispsykologi vuonna 2019 (Opinnäytetyö, Jyväskylän yliopisto: Kohti uusia tarinoita itsestä. Tutkimus parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten yksilöpsykoterapiasta)

Psykofyysisen psykoterapian perusteet vuonna 2016

Lisäksi erilaisia lyhyempiä koulutuksia liittyen traumapsykoterapiaan, EMDR I ja II

Erityiskiinnostuksenkohteet

1) Olen kiinnostunut siitä, miten parisuhdeväkivaltaa kokeneita ihmisiä voidaan auttaa ja tukea psykoterapian keinoin.  Parisuhdeväkivalta haavoittaa poikkeuksetta väkivallan kokijaa. Erityisen haitallista on kontrollin, manipuloinnin ja henkisen kaltoinkohtelun kokeminen. Pitkään jatkunut parisuhdeväkivalta heikentää uhrin omia selviytymiskeinoja, päätöksentekokykyä sekä toimijuutta.

Psykoterapeuttisessa työskentelyssä pyritään vahvistamaan parisuhdeväkivallan uhrin minuutta ja itseluottamusta sekä -arvostusta. Psykoterapiassa on toki keskeistä myös huomioida uhrin elämäntilanne kokonaisuudessaan, erityisesti turvallisuuteen liittyvät tekijät. Parisuhdeväkivaltaa kokeneiden kannalta on olennaisen tärkeää, että heillä on mahdollisuus läpikäydä elämäänsä arvostavassa ja heidän tilannettaan ymmärtävässä ilmapiirissä.

2) Koko ammattiurani ajan olen ollut kiinnostunut kriiseistä ja erilaisten vaikeiden elämäntilanteiden vaikutuksesta ihmisten elämään. Erityisesti kiinnostukseni on kohdistunut siihen, miten auttaa ja tukea ihmisiä kärsimyksen ja tuskan hetkellä, miten ylläpitää toivoa silloin, kun tuntuu, että toivo on kokonaan kadonnut. Tähän liittyen olen kiinnostunut surusta ja sen eri ilmenemismuodoista. Joskus surureaktiot pitkittyvät ja aikaansaavat elämään raskautta ja näköalattomuutta. On ollut rohkaisevaa huomata, että psykoterapeuttisessa työskentelyssä ihminen voi löytää uutta suhdetta suruunsa ja tilanteeseensa. Vähitellen huomispäivä ja tulevaisuus alkavat hahmottua.

3) Terveyspsykologian opintojen myötä vahvistui kiinnostus ihmisen psyyken ja kehon välillä. Olen työskennellyt erilaisista somaattisista sairauksista kärsivien ihmisten kanssa. Minulla on myös kokemusta lihavuusleikkaukseen aikovista ja lihavuusleikkauksessa jo käyneiden potilaiden psykoterapeuttisesta hoidosta.

4) Olen kiinnostunut luonnon hyvinvointivaikutuksista ja siitä, miten näitä vaikutuksia voisi hyödyntää psykoterapeuttisessa työskentelyssä.