Psykoterapia Valkeakoski - Psykologi Tiina Sjöblom


MITEN VOIN OLLA AVUKSI

Ohjaus- ja neuvontakäynnit ovat paikallaan silloin, kun ajattelet tarvitsevasi keskustelukumppania Sinulle merkittävän asian pohtimisessa. Toki omista asioistaan tulee puhuttua ystävien ja sukulaistenkin kanssa, mutta pohtiminen täysin ulkopuolisen ammattihenkilön kanssa voi avata aivan uusia näkökulmia tilanteeseen. Keskustelussa ammattiauttajan kanssa keskitytään Sinun asioihisi ja olet vapaa tarkastelemaan tilannettasi eri puolilta. Psykologilla on tietoa ihmisen käyttäytymisestä, tunteista ja persoonallisuudesta, mikä mahdollistaa tilanteen syvemmän ymmärtämisen.

Psykoterapiasta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä pidempikestoista työskentelyä, johon liittyy tavoitteellisuus. Itse edustan ratkaisukeskeistä psykoterapeuttista ajattelua. Tämä ei tarkoita sitä, että keksisin Sinulle ratkaisuja liukuhihnalta. Ratkaisukeskeinen työskentely perustuu asiakkaan kykyjen ja taitojen arvostamiseen. Vaikeissakin tilanteissa ihmisillä on voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa etsitään asiakkaan vahvuuksia. Selviytymisen tukeminen tarkoittaa eri tilanteissa erilaisia asioita, joskus on tärkeää tukea asiakasta käymään läpi tuskallisiakin muistoja, jotta hän voi jatkaa elämäänsä.

Toisinaan taas on tärkeää tukea asiakasta elämään elämäänsä vaikeistakin kokemuksista huolimatta. Työskentely etenee asiakasta kuunnellen ja asiakkaan ehdoilla. Psykoterapeuttinen työskentely vaatii säännöllisyyttä erityisesti silloin, jos pyritään kohti jotain tavoitetta. Onkin suositeltavaa, että psykoterapia toteutuisi kerran viikossa.

EMDR-työskentely menetelmä, jolla voidaan työstää traumaattisia kokemuksia. Mikäli kyse on ns. I-tyypin traumasta, saattaa jo muutaman kerran työskentely helpottaa asiakkaan oloa merkittävästi. Tällaisia I-tyypin traumoja ovat esim. liikenneonnettomuudet, äkilliset kuolemantapaukset tai keskenmeno. EMDR:ää eli silmänliiketerapiaa voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa ihminen on altistunut pidemmän aikaa traumaattisille tapahtumille, esim.perheväkivallalle. Tällöin kuitenkin emdr on yksi osa pidempikestoista psykoterapeuttista työskentelyä.

Sydäntäni lähellä olevia asioita

Kaltoinkohtelun uhrit. Olen tehnyt opinnäytetyön ” Kaltoin kohtelun tuhovoima. Uhrin kokemuksia parisuhteessa”, joka käsittelee parisuhdeväkivaltaa. Opinnäytetyöni aineistossa, jonka otin narsistien uhrien keskustelufoorumista, korostui psykologisen kaltoinkohtelun tuhoava merkitys. On tärkeää tunnistaa psykologinen kaltoinkohtelu ja sen uhriksi joutuneet. Kaltoinkohtelun uhrien auttaminen ja psyykkinen tukeminen on minulle tärkeää. Ihminen voi joutua kaltoinkohdelluksi parisuhteessaan, muissa perheen ihmissuhteissaan tai työyhteisöissään. Keskeistä on haavoittuminen sosiaalisissa suhteissa. Erityisesti nuoret, jotka ovat kokeneet vanhempiensa taholta kaltoinkohtelua, ovat psykoterapeuttisen avun tarpeessa.

Menetykset. Surut ja menetykset kuuluvat elämään. Toisinaan tuntuu, että nämä asiat eivät jakaudu tasaisesti kaikille, vaan joillekin näitä menetyksiä kertyy enemmän. Useiden lähekkäisten menetysten taakka kasvaa usein niin suureksi, että henkinen tuki ja apu ovat tarpeen. Olen tehnyt työtä erityisesti niiden kanssa, jotka ovat menettäneet terveytensä.

Minulla on myös kokemusta pienen vauvansa menettäneiden kanssa työskentelystä. Erityisesti nuoret aikuiset ovat haavoittuvia menetysten edessä, koska he ovat vasta aikuisen elämänsä kynnyksellä. Useimmat selviytyvät menetyksistä omien verkostojensa avulla, mutta jotkut kokemukset ovat psyykkisesti niin kuormittavia, että ammattiapua tarvitaan.

Avio(avo-)eron kokeneet.  Avioerossa ei ole kyse ainoastaan ihmissuhteen päättymisestä. Myös lastenhuoltoon liittyvät asiat ovat vain yksi osa kokonaisuutta.  Avioero mullistaa usein koko elämän siitäkin huolimatta, että joissakin tapauksissa eroon liittyvä päällimmäinen tunne on helpotus. Avioeron jälkeen ihminen joutuu määrittämään itsensä uudelleen ei pelkästään suhteessa ex-puolisoonsa,  vaan myös suhteessa sukulaisiin, ystäviin, harrastuskavereihin ,jne.  Avioeroon liittyy tavallisesti paljon surua, josta hyvin pitkälti vaietaan. Eronnut saattaa kantaa epäonnistumisen häpeää ja ulkopuolisuuden tunteita tavatessaan muita ihmisiä. Myös taloudellinen tilanne tuo tavallisesti mukanaan huolta ja raskautta arkeen. Eron jälkeen elämä voi kuitenkin vähitellen rakentua taas ehjäksi ja kokonaiseksi. Tässä elämän uudelleen rakentamisessa tarvitaan usein läheisiä ihmisiä ja ammattiauttajiakin. On tärkeää antaa itselleen aikaa työstää eroon liittyviä asioita, jotta olisi vahva ja uudella tavalla viisas jatkamaan elämäänsä ja solmimaan uusia läheisiä ihmissuhteita.